YDELSER

Oxford Insight hjælper virksomheder med at øge den strategiske og kulturelle sammenhængskraft og derigennem skabe agile, forandringsparate og effektive organisationer.

Det er vores erfaring, at tre parametre er afgørende for at få succes med kulturelle og organisatoriske forandringsprocesser:

  • Formålet skal været klart defineret.
  • Forandringen skal baseres på et solidt datagrundlag.
  • De organisatoriske sammenhænge, afledte effekter og den strategiske kontekst skal tages med i overvejelserne.

Vores arbejde med visionsudvikling, strategi- og kulturanalyser, rådgivning og implementering af indsatser tager derfor udgangspunkt i, at kultur- og organisationsudvikling skal:

  • Baseres på reel indsigt.
  • Have et klart defineret formål og understøtte virksomhedens vision og strategi.
  • Forankres på alle niveauer i organisationen.