Oxford Insight hjælper virksomheder med:

  • rådgivning før, under og efter strategi- og kulturudvikling
  • at optimere forandringsprocesser
  • at sikre organisatorisk forankring og ejerskab

Vi rådgiver virksomheder om, hvilke kulturelle og ledelsesmæssige indsatser, der kan bidrage til at øge sammenhængen mellem strategi, organisationskultur og HR- og ledelsespraksis. Rådgivningen kan enten tage udgangspunkt i en strategi- og kulturanalyse, eller være baseret på virksomhedens egen opfattelse af udfordringer og fremtidsønsker.

Som en del af rådgivningen kan nøglemedarbejdere i virksomheden inddrages i en co-creation proces, hvor vi sammen designer kulturelle og ledelsesmæssige indsatser med fokus på sammenhænge og helheder. Det kan eksempelvis være gennem en eller flere halv- eller heldags workshop.

Output fra dette forløb er en konkret handlingsplan for kulturelle- og ledelsesmæssige indsatser, som vi også kan hjælpe med at implementere.

Læs mere om vores øvrige fokusområder:

Kontakt os