Oxford Insight hjælper virksomheder med: 

  • at afdække sammenhænge mellem strategi og nuværende kultur
  • at strukturere og synliggøre kultur og ledelsesadfærd
  • at optimere kulturelle og ledelsesmæssige indsatser

Oxford Insights strategi- og kulturanalyser baseres på metodetriangulering, hvor vi kombinerer kvantitativt og kvalitativt data:

  • vi tager udgangspunkt i eksisterende data som eksempelvis medarbejderundersøgelser, lederevaluering, medarbejderhåndbøger og personalepolitik.
  • vi supplerer med site visits, interview og fokusgrupper med ledere og medarbejdere på tværs af organisationen for at få dybere og bredere indsigt i kulturen.

Datagrundlaget danner baggrund for en strategi- og kulturanalyse med konkrete anbefalinger til områder, som med fordel kan udvikles for at skabe bedre sammenhæng mellem strategi, kultur og ledelsespraksis.

Læs mere om vores øvrige fokusområder:

Kontakt os