Oxford Insight hjælper virksomheder med: 

  • at udvikle en kulturel vision, der understøtter virksomhedens strategi
  • at sikre sammenhæng mellem den kulturelle- og forretningsmæssige vision
  • at sikre forankring og fælles forståelse blandt lederne og organisationen

Vi ser på den forretningsmæssige vision og strategi med kulturelle briller og hjælper ledelsen med at definere, hvad det er for en kultur og ledelsesadfærd, der er afgørende for at realisere virksomhedens vision og strategi.

En visionsudviklingsproces indeholder typisk en gennemgang af eksisterende visions- og strategiarbejde kombineret med kvalitative metoder som interview, fokusgrupper og workshops med såvel ledere som medarbejdere med fokus på at definere de kulturtræk, der vil være afgørende for at realisere den forretningsmæssige vision og strategi.

Læs mere om vores øvrige fokusområder:

 

Kontakt os