Hånden på hjertet: hvor mange indsatser har I igangsat på din arbejdsplads uden at det forventede formål blev indfriet? Her antager jeg, at både problemstilling og formål var klart defineret fra start.

Det klassiske eksempel er en virksomhed, der oplever nedgang i salget og hvor ledelsen derfor beslutter at sende sælgerne på salgskursus. Efter et stykke tid med fortsat faldende salg indser ledelsen, at det ikke handler om sælgernes kompetencer, men derimod at produkterne ikke er fulgt med tiden og med efterspørgslen i markedet.

Som jeg ser det, sker der ofte det, at man i sin iver efter at være løsningsorienteret rækker ud efter de løsninger/indsatser, der ligger lige for eller som man kender. Hvis man i stedet bruger noget tid og nogle ressourcer på at identificere det reelle problem og de bagvedliggende årsager vil sandsynligheden for, at man finder den rigtige løsning også være større.

Der findes ingen lette løsninger

Det er min erfaring, at for at finde det rigtige svar skal man først og fremmest skabe indsigt i det reelle problem og dernæst afdække de bagvedliggende årsager. Har man denne indsigt er det også lettere at afgøre, hvilke indsatser der vil bidrage til at løse problemet. I denne proces kan man med fordel stille sig selv følgende spørgsmål:

·         Hvad er det reelle problem, vi ønsker at løse?

·         Hvad vil det betyde for os, hvis det bliver løst?

·         Hvad er de bagvedliggende årsager til problemet?

Det er min erfaring, at det er helt afgørende at se på de større sammenhænge i organisationen, når man definerer løsningerne. En enkelt indsats kan som oftest ikke stå alene. Der er behov for at se på de afledte effekter og på, hvordan en given indsats passer ind i det større billede. Hvordan hænger det sammen med andre strategiske, kulturelle og ledelsesmæssige tiltag i organisationen?

I denne del af processen kan følgende spørgsmål være relevante:

  • Hvad er formålet med indsats?
  • Hvad ønsker vi at opnå og hvordan måler vi, hvorvidt indsatsen er en succes?
  • Hvordan hænger indsatsen sammen med andre aktiviteter og tiltag i organisationen?
  • Hvilke barrierer skal vi overkomme for at nå i mål?
  • Hvad gør vi allerede, der kan understøtte indsatsen og hvad er de afledte effekter?

Det handler altså om at forholde sig kritisk og nysgerrigt og ikke mindst at udfordre sig selv og sine egne antagelser. Som Albert Einstein så rigtigt skulle have formuleret det:  ”Det vigtigste er at blive ved med at stille spørgsmål. Nysgerrigheden har sine egne grunde til at eksistere”.

 

Af Ditte Vigsø. For mere information kontakt Kim Møller