Jeg havde for nyligt den store fornøjelse at tale om kultur, strategi og lederadfærd med en meget inspirerende direktør. Han har bygget en større produktionsvirksomhed op fra bunden med udgangspunkt i en klart defineret kultur, som stadig præger virksomheden og er afgørende for mange strategiske beslutninger.

Det bekræftede mig i, at kultur udgør et rigtig stort potentiale i mange virksomheder. I de fleste virksomheder er mennesker det eneste, der står mellem strategi og resultat. Og det er i øvrigt de samme mennesker, der bidrager til at skabe og påvirke kulturen i en virksomhed. Men på trods af dette opfattes kultur stadig i mange virksomheder, som noget:

  • Der er i virksomheden
  • Der opstår af sig selv
  • Man ikke rigtig kan gøre noget ved.

Jeg deler ikke den opfattelse. Tværtimod. Kultur er ganske rigtig noget der er i virksomheden, men kultur opstår ikke af sig selv, og det er faktisk muligt at påvirke og flytte kulturen. Men det kræver, som så meget andet, at man gør en aktiv indsats og at man måske endda udvikler en egentlig kulturstrategi i virksomheden.

Ledelse handler om at flytte kulturen

I min optik er ledernes væsentligste rolle at skabe resultater ved at flytte mennesker og flytte kulturen. At flytte kulturen kræver først og fremmest, at øverste ledelse er bevidst om, hvad det er for en kultur, der er brug for, for at eksekvere strategien. Hvis man vil arbejde aktivt med kulturen må øverste ledelse sætte sig i førersædet og beslutte, hvilken kultur man har brug for i fremtiden, samt hvilke barrierer, der kan være for at nå derhen.

Dernæst skal lederne blive bevidste om, hvad det er for en ledelsesadfærd der skal til for at understøtte kulturen og dermed strategien. Det handler både om samarbejdet i ledergruppen, men i lige så høj grad, hvad den enkelte leder kan gøre i hverdagen for at styrke kulturen. Og her er det ikke nok med gode intentioner. De gode intentioner skal omsættes til konkrete handlinger, som kan implementeres i hverdagen.

Sidst men ikke mindst skal medarbejderne naturligvis også være en del af processen. Ligesom lederne skal medarbejderne være med til at drøfte og beslutte hvad kulturstrategien betyder for dem, og hvad de hver især og i fællesskab kan gøre for at skabe de ønskede resultater.

At arbejde med kultur er en kontinuerlig proces, som aldrig stopper. Det er ikke et projekt med en klar start- og slutdato. Men en aktiv indsats for at påvirke kulturen kan bidrage til at styrke sammenhængen mellem strategi, lederadfærd og medarbejderadfærd – og derigennem til at styrke forretningen og skabe bedre resultater.

Af Ditte Vigsø. For mere information kontakt Kim Møller