De fleste virksomheder har gode og klare forretningsstrategier, som er udviklet på baggrund af lange og gennemtænkte strategiprocesser. Men der er også mange, som oplever, at det er sværere at eksekvere end at udvikle strategien. For hvad sker der lige, når vi går ud af Excel-arket og PowerPoint præsentationen og ud i virkeligheden? Det der sker, at vi møder hverdagen.

Den forklaring jeg oftest hører er, at ”vi ikke har kommunikeret strategien tydeligt nok til medarbejderne”, og det er sikkert en del af forklaringen. Det er dog min erfaring, at der ofte er tre mere grundlæggende årsager til, at strategieksekveringen går trægt:

1. Incitamentsstrukturer og KPI’er

Som man råber i skoven får man svar. Også når det handler om KPI’er og incitamentsstrukturer. Hvis lederne primært bliver målt på de resultater, de opnår i deres egen afdeling, vil det også være de resultater, de har fokus på. Hvis de omvendt bliver målt på, hvordan de bidrager til at skabe fælles og tværgående resultater vil de i højere grad se ud over egen kartoffelrække og også fokusere på deres egen rolle i det store billede.

2. Lederadfærd

Ledere tænker ofte rigtig meget på drift, produktion og hverdag – fremfor strategi, visioner og fremtid. At tænke visionært og strategisk kommer ikke af sig selv. Det kræver, at man får skabt et refleksionsrum, hvor man har tid og overskud til at tænke ud over sin egen rolle og se sig selv i det store billede og i den samlede strategi. Hvis refleksionsrummet suppleres af et læringsrum, hvor man sammen med en eller flere lederkolleger tænker ud af boksen, kan det måske endda bidrage til, at man få indsigt i sine egne blinde vinkler og barrierer i strategieksekveringen – og hjælper andre til det samme.

3. Samarbejdsstrukturer

Samarbejde og samtale fremmer forståelsen. Afdelinger eller teams i en virksomhed er ikke isolerede enheder, der lever i hver deres osteklokke. Det tror jeg de fleste er enige i. Derfor afholdes der også i de fleste virksomheder talrige ledermøder, som har til formål at styrke det tværgående samarbejde. Når det kommer til strategiudvikling- og eksekvering er det dog min erfaring, at samarbejdet ofte er knap så flydende for pludselig skal man jo til at tale om, hvad der fungerer i praksis og i virkeligheden – og ikke blot i teorien og mødelokalet. Et effektivt strategisamarbejde kræver, at lederne hver især giver udtryk for, hvad de er afhængige af, fra andre dele af organisationen, for at kunne eksekvere deres strategi. Og at der tages højde for dette i såvel strategiudvikling- som eksekvering.

Hvad gør vi nu, lille du?

Første skridt i en effektiv strategieksekvering er at skabe en åben, ærlig og nysgerrig dialog, hvor lederne på tværs af organisationen bliver stillet en række spørgsmål om de barrierer, de oplever i eksekveringen af deres strategi, herunder:

  • Hvem er du afhængig af for at kunne eksekvere strategien for din afdeling?
  • Hvilke barrierer oplever du i strategieksekvering og hvordan kan disse overkommes?
  • Hvordan kan du og din afdeling hjælpe andre afdelinger til at styrke deres strategieksekvering?
  • Hvad er din rolle i virksomhedens samlede strategieksekvering?

Ud over at skabe øget bevidsthed hos den enkelte leder om, hvad der skal til for at gå fra strategi til resultat, giver processen også indsigt i strukturelle barrierer på tværs af organisationen og i samarbejdsrelationerne.

Gode råd til effektiv strategieksekvering
  • Få afdækket eventuelle blinde vinkler og tværorganisatoriske barrierer i strategieksekveringen.
  • Skab sammenhæng mellem jeres incitamentsstrukturer, KPI’er og den adfærd I ønsker at fremme for at eksekvere jeres strategi.
  • Skab samarbejdsstrukturer som når ud af mødelokalet og ind i virkeligheden.
  • Giv lederne rum til refleksion om deres egen rolle i strategieksekveringen på tværs af organisationen.
  • Husk på, at det eneste, der står mellem strategi og resultat er mennesker.

Af Ditte Vigsø. For mere information kontakt Kim Møller