Jeg talte med en bekendt om det at være leder. Hun er mellemleder i en større virksomhed og synes, som mange andre, at det af og til kan være udfordrende at være leder. Jeg spurgte hende, hvor tit hendes leder taler med hende om, hvad der forventes af hende som leder. Altså ikke på det økonomiske og resultatmæssige plan, men på det menneskelige og kulturelle plan. Svaret var: aldrig.

Hun fortalte, at hun kun yderst sjældent – hvis nogensinde – har haft en drøftelse med en leder om, hvilken ledelsesstil der bliver forventet af lederne i virksomheden. Hun har været på mange forskellige lederkurser, men hun har ikke oplevet at en leder har spurgt ind til, hvad hun fik ud af kurset, og hvordan hun tænker det ind i virksomhedens kultur og i sin egen lederrolle.

Det fik mig til at tænke på, hvem der egentlig klæder lederne på til at være ledere og til at understøtte kulturen?

Mange virksomheder har nedskrevne værdier og lederkodeks, og har også tradition for at tilbyde lederne kurser og coaching. Men hvem taler med lederne om, hvad der forventes af dem som ledere, og hvordan de omsætter virksomhedens lederkodeks eller værdier til dagligdag? Her tænker jeg på den helt klassiske konversation, hvor din leder sætter ord på:

  • Hvad der forventes af dig som leder på det ledelsesmæssige og menneskelige plan.
  • Hvordan du som leder kan bidrage til at skabe rammerne for, at medarbejderne kan rykke sig og præstere optimalt.
  • Hvordan din adfærd understøtter kulturen.

Det er i dialogen og samtalen, at vi rykker os og bliver klogere. Det er når vi reflekterer over vores egen adfærd og vores egen måde at gøre tingene på, at vi bliver bevidste om, hvad vi gør godt, og hvad vi kan gøre bedre. Men det indebærer at vi:

  • Ved, hvad der forventes af os, så vi hele tiden kan måle det vi gør, op i mod det, der forventes.
  • Har redskaber der gør os i stand til at reflektere over vores egen adfærd.
  • Har en åben og tillidsfuld relation med vores leder – og en samtale, der aldrig slutter.

Af Ditte Vigsø. For mere information kontakt Kim Møller